Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)
kubg.edu.ua
Заснований у 2002
Рівень акредитації: IV

Освітні підрозділи

Інститути: флології; людини; журналістики; мистецтв; педагогічний; післядипломної педагогічної освіти; факультети: історико-філософський; інформаційних технологій та управління; здоров’я, фізичного виховання і спорту; права та міжнародних відносин та Університетський коледж.

Основні напрями діяльності

Підготовка фахівців за широким спектром спеціальностей, в т.ч. педагогічних (понад 40 спеціальностей на бакалавраті, 43 – на магістратурі, 14 – для молодшого спеціаліста, 10 – у аспірантурі). В університеті навчається близько 9 тисяч студентів, працює 88 штатних докторів наук, 58 – професорів, 360 кандидатів наук, 170 доцентів.

Матеріально-технічна база

5 навчальних корпусів, бібліотека, телевізійна та радіостудія, прес-центр, центри практичної підготовки за всіма спеціальностями, центри компетенцій, науково-дослідні лабораторії, юридична клініка, понад 80 SMART-аудиторій, комп’ютерні аудиторії зі спеціалізованим програмним забезпеченням, лабораторія вбудованих систем, системи відеоконференцій, Wi-Fi зони, актові та хореографічні зали, спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами, студентські гуртожитки, їдальні.

Наукова інфраструктура

6 науково-дослідних лабораторій, 14 науково-методичних та культурно-освітніх центрів. Діють аспірантура і докторантура, 8 спеціалізованих Вчених рад.

Роль у проекті MoPED

Лідер у виконанні РП1. Здійснення аналізу вищої освіти ЄС та України; вивчення існуючої освітньої програми КУБГ, потреб та вимог місцевих шкіл. Розробка концепції та дорожньої карти ICR; створення ICR в КУБГ. Проведення тренінгів для викладачів та учителів початкової / середньої школи. Розробка 3 нових курсів (1 англійською мовою та 2 українською мовою) для модернізації освітнього процесу; проведення пілотного навчання. Внутрішня оцінка концепції ICR КУБГ. Розповсюдження проектних продуктів та результатів на національному / міжнародному рівнях за допомогою різних каналів зв’язку; розроблення планів сталого розвитку КУБГ; підписання угод про співробітництво. Виконання інших завдань проекту.

Контактна особа

Наталія Морзе
[email protected]