Міжкафедральний науково-методичний семінар «Сучасні інструменти оцінювання навчальних досягнень студентів»

30 жовтня 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Сучасні інструменти оцінювання навчальних досягнень студентів» в рамках реалізації міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP на базі Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Актуальність даного семінару продиктована потребою пошуку ефективних засобів навчання, що допоможе підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу, значно економити час, розвивати ключові, загальні та фахові компетентності, підвищити мотивацію студентів до вивчення дисциплін, а також якісно оцінювати навчальні досягнення.

Сучасні засоби сприяють не лише оцінюванню якості засвоєння навчального матеріалу, а й визначенню актуальних потреб студентів, виявленню індивідуальних інтересів студентів, заохоченню до самостійної роботи студентів тощо.

Викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики Віталій Дубовик виступив із доповіддю «Сучасні інструменти формувального оцінювання». Найбільша увага акцентувалася на сервісі Draw.io, який може бути використаний для створення ментальних карт та схем. Було оглянуто інструментарій сервісу, а також виокремлено наступні переваги: доступність української мови або можливості вибору мови, відсутність реклами, простота освоєння програми і простота роботи з нею, можливість виклику довідки, відповідність вимогам щодо якості інтерфейсу, відкритість, лаконічність, академічний стиль, оптимальність кількості інформації на екрані.

Семінар був досить насиченим та жвавим.