Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
udpu.org.ua
Заснований у 1930
Рівень акредитації: IV

Освітні підрозділи

Інститут економіки та бізнес-освіти та факультети: дошкільної та спеціальної освіти; початкової освіти; мистецтв; соціальної та психологічної освіти; фізичного виховання; фізики, математики та інформатики; природничо-географічний; професійної та технологічної освіти; української філології; іноземних мов; історичний.

Освітні напрями діяльності

Підготовка фахівців за широким спектром педагогічних, економічних та інженерно-технологічних спеціальностей (понад 250 освітніх програм). В університеті навчається понад 8,5 тисяч студентів, працює 123 доктори наук, професори, 549 кандидатів наук, доцентів.

Матеріально-технічна база

5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, два студентські гуртожитки, агробіостанцію, бібліотеку, сучасні читальні зали, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, 12 комп’ютерних класи.

Наукова інфраструктура

3 науково-дослідних центри подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України), 11 науково-методичних та культурно-освітніх центрів, 25 науково-дослідних лабораторій. Діють аспірантура і докторантура.

Роль у проекті MoPED

Розробити план стратегії поширення та реалізації проекту MoPED, програми інформаційних днів, круглого столу та семінарів; підтримка веб-сайту проекту; розробка плану сталості проекту; акредитація 3 розроблених дисциплін в УДПУ на основі результатів MoPED, підписання угод про співробітництво; поширення проектної продукції та результатів на національному / міжнародному рівнях за допомогою різних каналів зв’язку. А також приймати активну участь у виконанні всіх завдань проекту.

Контактна особа

Віта Безлюдна
vitabz@ukr.net