Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна)
pdpu.edu.ua
Заснований у 1817
Рівень акредитації: IV

Освітні підрозділи

Інститут післядипломної освіти та сертифікації і факультети: фізико-математичний; соціально-гуманітарний; музичної та хореографічної освіти; іноземних мов; початкового навчання; фізичного виховання; фізичної реабілітації; філологічний; дошкільної педагогіки та психології; художньо-графічний; історико-філософське відділення.

Основні напрями діяльності

Підготовка фахівців за широким спектром педагогічних, мистецьких, гуманітарних, соціальних та управлінських спеціальностей (університет здійснює підготовку фахівців із 31 спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем, 21 спеціальності за другим (магістерським) рівнем, 11 спеціальностей за третім (науковим) рівнем). В університеті навчається понад 6 тисяч студентів, працює 889 співробітників, з яких 410 науково-педагогічні працівники, із низ 64 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, професори, 240 науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями. У складі університету працюють 3 академіки, 2 член-кореспонденти НАПН України, 15 викладачів мають почесні звання.

Матеріально-технічна база

1 інститут, 10 факультетів, 4 відділення, 38 кафедр, з яких 21 є випусковою; відокремлений структурний підрозділ: Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей сфери послуг Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»». Університет має 5 студентських гуртожитків, майстерні, навчально-методичні лабораторії, кабінети, бібліотеки та читальні зали. До послуг студентів – їдальні, буфети; профілакторії, бази відпочинку; медичні пункти; комп’ютерні лабораторії; спортивні зали; актова і виставкова зали, конференц-зал. Функціонує власний навчально-тренувальний та оздоровчо-реабілітаційний центр

Наукова інфраструктура

32 науково-дослідні лабораторії, культурно-освітні центри. Діють аспірантура і докторантура.

Роль у проекті MoPED

Розробка плану стратегії поширення та реалізації проекту MoPED, програми інформаційних днів, круглого столу та семінарів; підтримка веб-сайту проекту; акредитація 3 розроблених дисциплін в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на основі результатів MoPED; розробка концепції «Інноваційна класна кімната» для вишів-партнерів від України; розробка шаблонів дорожньої карти реалізації ICR для вишів-партнерів від України; встановлення обладнання для реалізації роботи в ICR; побудова освітньої екосистеми «MOPeD»; підписання угод про співробітництво; поширення проектної продукції та результатів на національному / міжнародному рівнях за допомогою різних каналів зв’язку. А також брати активну участь у виконанні всіх завдань проекту.

Контактна особа

Oleksandra Ordanovska
aleksordanovskaya@gmail.com