Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
www.pu.if.ua/uk
Заснований у 1940

Освітні підрозділи

Навчальні інститути: Навчально-науковий інститут мистецтв; Навчально-науковий Юридичний інститут; Коломийський навчально-науковий інститут.
Факультети: Економічний; Педагогічний; Іноземних мов; Математики та інформатики; Туризму; Фізичного виховання і спорту; Філології; Фізико-технічний; Філософський; Природничих наук; Історії, політології і міжнародних відносин.
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки.
Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Основні напрямки діяльності

Місія Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника формується з його історичного науково-педагогічного досвіду та концентрує формулу: “Прикарпатський університет – національний дух, європейський за змістом”. Поєднуючи позитивний досвід минулого, реалії сучасності та перспективи майбутнього, університет збагачує та захищає українську національну культуру, мову, духовність, традиції, допомагає людині мислити і діяти державним шляхом. Університет підтверджує право кожного брати участь у єдиному європейському освітньому просторі, втілюючи гуманістичні ідеї та духовні цінності сучасної цивілізації у всіх видах діяльності. Місія університету формується на принципах університетської автономії, демократичних принципів управління та академічної культури. В університеті навчається близько 15 000 студентів, а також 926 наукових і педагогічних працівників..

Матеріально-технічна база

6 спортивних залів; бібліотека з понад 760 000 примірників літератури; науково-дослідні лабораторії; спортивний центр Xabier.

Наукова інфраструктура

Навчально-інформаційний центр; Лабораторія GameLAB в рамках проекту GameHub; Лабораторія на базі філософського факультету в рамках проекту GeSt; Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізу електронного перетворення, гамма-випромінювання та рентгенівського випромінювання; Науково-дослідний центр “Наноматеріали в генераторних пристроях та накопичення енергії” (фізико-технічний факультет); Національна наукова лабораторія біохімічної екології (Інститут природних наук); Інформаційний центр Європейського Союзу; Науковий інформаційно-аналітичний центр НАТО; Навчально-науковий центр діагностики матеріалів.
На базі Прикарпатського національного університету – міжнародний проект з реконструкції Астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван.
Астрономічно-метеорологічної обсерваторія на горі Піп Іван стане центром екологічного моніторингу Європейського Союзу.

Роль у проекті MoPED

Як грантоотримувач проекту, відповідальний за договірне та фінансове управління цілим проектом; відповідальний за аналіз існуючих навчальних програм ПНУ, потреб та вимог шкільного сектора; участь у навчальних візитах до країн ЄС; розробка концепції та дорожньої карти Інноваційного класу; створення Інноваційного класу в ПНУ; навчання як мінімум 75 викладачів викладацького складу та 50 місцевих викладачів початкової та середньої школи; розробка щонайменше 3 нових курсів та проведення пілотних навчань; модернізація педагогічного навчального плану ПНУ; розробка та реалізація інтенсивного професійного курсу англійської мови для педагогічних працівників; участь у внутрішній оцінці результатів та результатів діяльності MoPED; розробка плану сталості проекту; поширення проектних продуктів та результатів на національному / міжнародному рівнях за допомогою різних каналів зв’язку; проведення інформаційних днів, круглих столів, майстерень; підтримка у розробці стратегії поширення та використання проекту.

Контактна особа

Любов Зінюк
lyubov.zink@gmail.com