Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
www.phdpu.edu.ua
Заснований у 1986
Рівень акредитації: IV

Освітні підрозділи

Факультети: педагогічний, філологічний, історичний, фінансово-гуманітарний, природничо-технологічний, педагогіки та психології, фізичного виховання.

Основні напрямки діяльності

Університет є сучасним регіональним вищим навчальним закладом, провідним центром культури, науки та освіти в Київській області, а також університетом нової освіти. Його завданням є підготовка висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, проведення наукових досліджень та вдосконалення вищої педагогічної освіти шляхом впровадження інноваційних методів навчання. В університеті навчається понад 5000 студентів, 338 наукових та педагогічних працівників, у тому числі 66 докторів наук і професорів та 228 кандидатів наук та доценти.

Матеріально-технічна база

2 навчальних корпуси, навчальні майстерні, два сучасні студентські гуртожитки, бібліотеку, сучасні читальні зали, навчально-методичні лабораторії, 9 комп’ютерних класів, студентська їдальня, спортивний комплекс.

Наукова інфраструктура

2 науково-дослідних центри, 15 науково-методичні лабораторії, 2 науково-дослідних лабораторії, 15 наукових шкіл. Діють аспірантура і докторантура.

Роль у проекті MoPED

Лідер WP3. Розробка критеріїв та процедури відбору для навчання, участі у навчальних візитах, створення «Інноваційного класу» в університеті , розробка навчальних матеріалів для тренінгів, підтримка веб-сайту проекту, розробка 3 дисциплін в університеті на основі результатів проекту та їх акредитація, підписання договорів про співпрацю, розповсюдження змісту та результатів проекту на місцевому / регіональному / національному рівнях.

Контактна особа

Оксана Ковтун
kovtunok@ukr.net