Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
luguniv.edu.ua
Заснований у 1921

Освітні підрозділи

Навчально-наукові Інститути: економіки та бізнесу; історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук; педагогіки і психології; культури і мистецтв; публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти; торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму; фізики, математики та інформаційних технологій; фізичного виховання і спорту та факультети: іноземних мов; природничих наук; української філології та соціальних комунікацій

Основні напрями діяльності

Підготовка фахівців за широким спектром педагогічних, економічних, історико-соціологічних, інженерно-технологічних, математичних, філологічних, культурологічних спеціальностей (понад 300 освітніх програм). В університеті навчається 8934 студентів, працює 36 докторів наук, професорів, 208 кандидатів наук, доцентів.

Матеріально-технічна база

9 навчально-лабораторних корпусів, 5 навчальних майстерень, сім гуртожитків, навчально-наукова станція, практична навчально-наукова база, бібліотека з сучасним читальним залом, інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку», їдальня, 2 спортивних комплекси, 5 комп’ютерних клас.

Наукова інфраструктура

2 науково-дослідні центри НАПН України, 5 філіалів інститутів НАН України, 6 науково-дослідних центрів та лабораторій, 8 науково-методичних та культурно-освітніх центрів. Діють аспірантура і докторантура.

Роль у проекті MoPED

Розробка трьох навчальних дисциплін; акредитація 3 розроблених дисциплін в ЛНУ імені Тараса Шевченка на основі результатів MoPED; модернізація навчальних планів; впровадження інтенсивного курсу професійної англійської мови для викладачів педагогічних спеціальностей; підписання угод про співробітництво; поширення проектної продукції та результатів на національному / міжнародному рівнях за допомогою різних каналів зв’язку. А також приймати активну участь у виконанні всіх завдань проекту.

Контактна особа

Геннадій Могильний
g.mogilniy@gmail.com