Поширення інформації та її використання для подальшої сталості

Стратегія щодо поширення та використання проекту MoPED чітко спрямована на розпвсюдження інформації про успіхи та результати проекту шляхом використання різних каналів комунікацій.

Завдання

  • Створення логотипу MoPED;
  • Розробка та забезпечення функціювання веб-сайту проекту;
  • Побудова плану стратегії поширення інформації та використання проекту;
  • Реклама та розповсюдження проміжних та кінцевих результатів проекту за допомогою різних засобів масової інформації;
  • Надання проектної інформації потенційним користувачам: публікування інформаційних брошур, буклетів, статтей (щонайменше 5 на рік) в місцевих засобах масової інформації;
  • Надання дидактичної інформації/методичних матеріалів/інформації різним цільовим групам;
  • Проведення 9 інформаційних днів в кожному українському університеті-партнері впродовж терміну реалізації проекту;
  • Проведення 1 круглого столу та 1 навчального семінару кожним українським університетом-учасником;
  • Організація та проведення Міжнародної конференції «Технології та освіта в Україні» разом з майстер класами в рамках проекту;
  • Розроблення Плану сталого розвитку.

Очікувані результати

6.1. Створені інструменти поширення інформації про проектну діяльність (термін виконання: 14.10.2020).

6.2. Проведені інформаційні дні, навчальні семінари та круглі столи щодо поширення інформації (термін виконання: 05.04.2021).

6.3. Організована та проведена Міжнародна конференція за результатами проекту та майстер класи  (термін виконання: 30.08.2019).

6.4. Забезпечення акредитації розроблених курсів на рівні університету (термін виконання: 01.09.2021).

6.5. Розроблений План сталого розвитку (термін виконання: 05.04.2021).

Лідер

Уманський педагогічний університет ім.Павла Тичини (Р7)

Співлідер

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка