Тренінги з розвитку soft skills

06 жовтня 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету відбувся тренінг з розвитку soft skills (у рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

Мета даного тренінгу – розвивати навички ефективного спілкування, активізувати механізми самопізнання і самовираження. Адже soft skills (гнучкі навички) комплекс неспеціалізованих, важливих незалежно від сфери діяльності для кар’єри навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу ефективність та є наскрізними, тобто не пов’язані з конкретною галуззю. Саме тому, особлива увага під час тренінгу була зосереджена на формуванні в учасників комунікативних навичок, вміння виступати публічно та керувати часом, навичок роботи в команді, гнучкості та адаптивності, лідерських та особистих якостей тощо.

Розпочала даний захід зі вступного слова декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета. Спікерами тренінгів виступили доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Годованюк та кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Тягай.

Формат тренінгу передбачав активну участь усіх учасників, виконання практичних вправ та завдань, роботу в міні-групах тощо. На початку тренінгу спікери учасникам було запропоновано вправу «Люстерко», яка сприяла підвищенню позитивного настрою, зняла внутрішні затиски. Основною технологією заходу стала технологія «Шість капелюхів», сенс якої полягав у тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з шести незалежних одна від одної точок зору. Це дозволило сформувати в учасників найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки. Дана технологія сприяла розвитку у студентів контекстного мислення – уміння обробляти головні дані, виокремлюючи їх з масиву загальної інформації; уміння налагоджувати міжособистісні контакти – навички ефективної комунікації, ефективного слухання, ведення переговорів, емоційний інтелект тощо. На завершення учасникам було запропоновано вправу «Якби я був (була)», яка сприяла формуванню навичок саморозкриття.

Характерними рисами заходу були позитивна атмосфера та висока активність учасників!