Проєкт MoPED в онлайні – підвищення кваліфікація науково-педагогічних працівників Педагогічного інституту Університету Грінченка

З 20 по 29 травня 2020 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулося підвищення кваліфікації у вигляді онлайн-навчання за проєктом програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» з метою подальшого застосування інструментарію у Центрі інноваційних освітніх технологій.
Програма підвищення кваліфікації включала 7 тренінгів та додаткові завдання для самостійного виконання із застосуванням нових педагогічних технологій та цифрових інструментів. Тренінги проводили учасники академічної групи проєкту MoPED під керівництвом координатора проєкту в Університеті Грінченка Морзе Наталії, професора кафедри комп’ютерних наук і математики, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України. Розроблені матеріали включали набутий учасниками досвід під час навчальних зустрічей та онлайн тренінгів від європейських партнерів.

Так, 20 травня 2020 року на тренінгу “Сучасні освітні тренди” Наталія Морзе ознайомила учасників з поняттям цифрової трансформації освіти, наслідками та викликами, пов’язаними з Covid-19, обговорили професії майбутнього та компетентності, якими повинні володіти учні у 21-століття. Далі під час тренінгу “Поняття STEAM-освіти та основні методи навчання для її реалізації” спікер окреслила для учасників поняття STEAM-освіти, її особливостіми та шляхами впровадження в початковій школі на основі інтеграції навчальних предметів, описом STEAM-компетентностей та основними методами навчання та педагогічними технологіями, які дозволять вчителям ефективного розвивати наукову освіту та формувати інноваційні компетентності учнів.

Основною метою тренінгу “Дизайн-мислення для створення інновацій”, який провела Бойко Марія, старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики, кандидат педагогічних наук, стало навчання учасників використовувати інструменти людино-орієнтованого підходу та дизайн-мислення для розв’язування комплексу проблем у різних сферах життєдіяльності людини, спонукання до впровадження інновацій відповідно до потреб людини, громади і суспільства.
22 травня 2020 року Вікторія Вембер, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики, кандидат педагогічних наук, на тренінгу «Дослідницько-пізнавальний метод навчання» ознайомила учасників з особливостями використання в освітньому процесі дослідницько-пізнавального методу (навчання, побудованого на запитах), його основними ознаками , розглянули приклади цифрових технологій для для підтримки процесу застосування технології дослідницько-пізнавального навчання (Inquiry Based Learning).

Протягом тренінгу “Формувальне оцінювання та цифрові технології” учасники ознайомилися з поняттям формувального оцінювання та його особливостями, стратегіями оцінювання, цілями формувального оцінювання на різних етапах заняття – перед початком роботи, в процесі роботи та наприкінці заняття, структурою процесу формувального оцінювання, наведено приклади цифрових інструментів, класифікованих в різні групи інструментів, з визначенням для яких цілей формувального оцінювання вони можуть бути застосовані.

29 травня 2020 року Світлана Василенко, заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти, викладач-методист, провела тренінг “Сторітеллінг та цифрові інструменти”, на якому представила приклади реалізації сторітелінгу у вигляді викладацької історії для актуалізації, подання нового матеріалу та додаткових даних з дисципліни, а також надала приклади можлививх завдань для студентів з використанням цієї технології задля розвитку таких важливих навичок успішної молодої людини 21 століття як креативність, комунікативність, уміння вирішувати проблеми тощо.

Під час тренінгу “Інноваційний клас та призначення основного обладнання, методика його використання в освітньому процесі” Варченко-Троценко Лілія, науковий співробітник Центру технологій дистанційного навчання НДЛ інформатизації освіти, кандидат педагогічних наук, учасники ознайомились з переліком основного обладнання інноваційного класу та методикою застосування його в освітнього процесу, який було встановлено в Педагогічному інституті за кошти проєкту MoPED. Обговорили основні моделі змішаного навчання та детальніше зупинились на зонах ротації та шляхах організації освітнього процесу в ICR.

Колеги – учасники навчання висловлювались у онлайні режимі та ставили уточнюючі запитання у чаті, а також заповнили опитувальники з рефлексією після кожного тренінгу. Так, більшість учасників відзначили професійну подачу матеріалу й доцільне використання технологічних і технічних ресурсів, високий рівень підготовки та проведення тренінгів.

Повідомлення на порталі Університету Грінченка

Повідомлення на сайті проєкту MoPED Університету Грінченка