Семінар «Основи STEM-освіти. Сучасні технології для реалізації дослідницького підходу» в рамках міжнародного проекту MoPED

В Київському університеті імені Бориса Грінченка в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP 5 грудня 2019 року відбувся семінар «Основи STEM-освіти. Сучасні технології для реалізації дослідницького підходу» для вчителів, заступників директорів та директорів закладів середньої освіти м.Києва. Семінар був проведений кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри комп’ютерних наук і математики Вембер Вікторією Павлівною.
В ході семінару учасники ознайомилися особливостями сучасного освітнього тренду STEM/STEAM-освіта, перевагами STEM-підходу, з моделлю реалізації технології дослідницького навчання (Inquiry Based Learning), та засобами для її підтримки. Учасники семінару ознайомилися зі структурою екосистеми Go-Lab, до складу якої входять портал Go-Lab, що містить перелік доступних віртуальних лабораторій, додатків, які можуть бути використані при створенні дослідницьких навчальних просторів, набір доступних до використання дослідницьких просторів тощо.

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/