Навчальні тренінги для викладачів у ЛНУ імені Тараса Шевченка

В рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) провідними викладачами нашого університету були проведені навчальні тренінги для викладачів ЛНУ імені Тараса Шевченка.

В рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) провідними викладачами таких структурних підрозділів, як навчально-науковий інститут педагогіки і психології, навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій, факультет природничих наук, навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту були проведені навчальні тренінги для викладачів ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Тренінги мали наступні тематики:

«Критичне мислення» (що таке критичне мислення, особливості організації навчання критичному мисленню, методи і прийоми розвитку критичного мислення, навчальна дискусія, методи рефлексії, структура навчально заняття з використання методів критичного мислення) тренер Юрків Ярослава (кандидат педагогічних наук, доцент);

«Використання інноваційних інструментів викладання для підвищення ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах педагогічної освіти»  тренери Мацай Наталія, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Губська Ольга, старший викладач.

«Впровадження STEAM-освіти у закладах вищої освіти» тренери Виноградов Олег, кандидат медичних наук, доцент, Гужва Олена, кандидат біологічних наук, старший викладач.

«Використання цифрових інструментів у навчальному процесі ЗВО» тренери Могильний Геннадій, кандидат технічних наук, доцент; Семенов Микола, кандидат педагогічних наук, доцент.

Основною метою тренінгів полягає в тому, щоб ознайомити викладачів університету із сучасними європейськими освітніми практиками викладання та методикою використання інноваційних інструментів.

Серед учасників тренінгу було представлено представники різних підрозділів університету, усі вони виявили зацікавленість темами тренінгів.  Активно працювали в групах, презентували розроблені проекти, ідеї щодо використання цифрових технологій в освітньому процесі.

По завершенню тренінгів учасники надали свою думки (feedback), щодо інноваційності, актуальності та цінності занять, загального враження про можливості налагодження спільної роботи викладачів різних напрямків наукових досліджень.