Науково-практичний семінар в рамках проекту MoPED

4 липня 2019 року на базі факультету фізики, математики та інформатики відбувся науково-практичний семінар «Сучасні фізичні знання як основа інтеграції шкільної природничої освіти» в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, членом консорціуму якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Перед учасниками семінару виступили провідні фахівці, а саме: доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри загальної і прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Микола Шут, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Михайло Мартинюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Людмила Благодаренко, декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Махомета.

Учасники семінару з цікавістю прослухали основні методичні поради щодо впровадження інноваційних інструментів викладання як основ інтеграції шкільної природничої освіти. Особливу зацікавленість учасників семінару викликали практичні поради щодо використання ідей STEM освіти. Загалом семінар-практикум був продуктивним та дав змогу намітити подальші напрями спільних досліджень.