Тренінги з підвищення кваліфікації для викладачів та НПП Київського університету імені Бориса Грінченка

У Київському університеті імені Бориса Грінченка у період з 13 по 25 червня 2019 року відбулися тренінги з підвищення кваліфікації для викладачів та НПП Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED.
13 червня 2019 року тренінг «Формувальне оцінювання. Використання електронних освітніх ресурсів для формувального оцінювання» провели Наталія Морзе (проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор), Марія Гладун (старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти).
14 червня 2019 року тренери Наталія Морзе та Марія Гладун провели тренінг «Дослідно-пізнавальний підхід (IBL – Inquiry based learning) при навчанні учнів. Електронні освітні ресурси для впровадження дослідно-пізнавального підходу в навчанні».
Тренери адаптували та представили матеріали навчальних семінарів, які проходили в рамках проекту MoPED: ознайомче навчання в м. Більбао, Іспанія, 19-23 березня 2018 року; навчальні тренінги проведені командою науковців із Університету Деусто, Іспанія, на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 11-15 березня 2019 року.
24 червня Світлана Василенко (заступник завідувача з питань змісту і досліджень НДЛ інформатизації освіти) провела тренінг «Сторітелінг в освітньому процесі». Тренер адаптувала та представила матеріали навчальних семінарів на ознайомчому навчанні, які проходили в м. Нікосія (Кіпр) 3-10 червня 2018 року та в м. Більбао (Іспанія) 19-23 березня 2018 року.
25 червня Наталія Морзе та Марія Гладун провели тренінги «Онлайнова педагогіка та структура дизайну для ефективного онлайн-навчання»; «Співпраця та коллаборація».
Участь у заходах сприяла вдосконаленню цифрової й дидактичної  компетентностей викладачів та НПП ЗВО.
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-z-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vykladachiv-ta-npp-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/