Тренінг «Дослідно-пізнавальний підхід (IBL – Inquiry based learning) при навчанні учнів. Електронні освітні ресурси для впровадження дослідно-пізнавального підходу в навчанні»

В Київському університеті імені Бориса Грінченка 23 квітня 2019 року відбувся тренінг «Дослідно-пізнавальний підхід (IBL – Inquiry based learning) при навчанні учнів. Електронні освітні ресурси для впровадження дослідно-пізнавального підходу в навчанні» для вчителів київських шкіл. Тренінг був проведений в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання»

(MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, Морзе Наталією Вікторівною, доктором педагогічних наук, професором, член-кореспондентом НАПН, проректором з інформатизації Київського університету імені Бориса Грінченка та Гладун Марією Анатоліївною, старшим викладачем кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.
На тренінгу учасники ознайомилися з поняттям «inquiry based learning», етапами дослідження, етапами підготовки до проектної діяльності, особливостями впровадження STEM, розглянули електронні освітні ресурси для створення цифрових дослідницьких середовищ.