Тренінг «Формувальне оцінювання. Використання електронних освітніх ресурсів для формувального оцінювання»

В Київському університеті імені Бориса Грінченка 19 квітня 2019 року відбувся тренінг «Формувальне оцінювання. Використання електронних освітніх ресурсів для формувального оцінювання» для вчителів київських шкіл. Тренінг був проведений в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, Морзе Наталією Вікторівною, доктором педагогічних наук,

професором, член-кореспондентом НАПН, проректором з інформатизації Київського університету імені Бориса Грінченка та Гладун Марією Анатоліївною, старшим викладачем кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка. Організатори тренінгу адаптували та представили матеріали навчальних семінарів, які проходили в рамках проекту MoPED.
Ціль тренінгу була ознайомлення учасників з поняттям «формувальне оцінювання», перевагами і недоліками, порівняння його з традиційним оцінювання, дізнатися про пірінгове оцінювання та цифрові інструменти для його впровадження. На занятті вчителі працювали з картами знань, QR-кодом, опитувальниками Mentimeter, Socrative, онлайн дошками та таблицями ЗХД.

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia-2/