Тренінги для вчителів початкової освіти

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» пройшли тренінги для творчих й мотивованих до змін та інновацій учителів початкової освіти.
У рамках діяльності міжнародного проекту програми ЄС ERASMUS+ КА2 – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» вчителі початкових класів Івано-Франківської області взяли участь у навчальних тренінгах і семінарах, спрямованих на вдосконалення професійної майстерності, медіаосвітньої грамотності та цифрової компетентності.
Тренінгові заняття та практичні семінари організовано членами академічної групи Міжнародного проекту MoPED – доцентами ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Оксаною Джус та Інною Червінською.
Програма тренінгів включала роботу навчального семінару «Професійна мобільність педагога початкової освіти в контексті суспільних змін та трансформацій». Під час тренінгових занять учасники довідалися про сутність професійної мобільності та її види, визначили складники та орієнтовну тематику засідань методичних об’єднань і семінарів. Цікавими були мікродослідження та проекти педагогів. За результатами спільної діяльності визначено тематику «методичних мостів» для розвитку колективного та критичного мислення педагога. Проблема розвитку креативного мислення учнів шляхом використанням елементів STEM-освіти в освітньому процесі ЗЗСО представлена в доповіді на тему: «Розвиток креативного мислення учнів з використанням елементів STEM-освіти під час вивчення англійської мови», реалізувалася через низку практико-зорієнтованих завдань та інтерактивних вправ (тьютор – Оксана Дерев’янко).
Під час другого дня тренінгів учасники вивчали способи застосування інноваційних технік зворотнього зв’язку у процесі взаємодії:  вчителя та учня (педагогіка партнерства),  викладача та студента (методи та види зворотнього зв’язку під час дистанційного навчання). Заняття розпочалося з лекції-презентації на тему: «Застосування інноваційних технік зворотнього зв’язку у процесі взаємодії педагога та учня», яка знайшла своє логічне продовження під час практичних воркшопів з відпрацювання технік зворотнього зв’язку, під час яких учасники тренінгів ознайомилися з сучасною моделлю застосування інноваційних технологій зворотнього зв’язку як засобу підвищення якості освіти (Technology as Facilitator of Quality Education). Друга частина тренінгового дня присвячена знайомству та набуттю вчителями початкових класів практичних навиків роботи з програмою «Open Shot Video Editor»(тьютор – Наталія Никорак). Учителі виступили у ролі креативних режисерів, які можуть самостійно підібрати компоненти (елементи) відео-презентації, акцентуючи увагу на тому чи іншому освітньому моменті, реалізуючи поставлену мету та розв’язуючи конкретні освітні завдання.
>Під час третього дня тренінгів Оксана Джус, кандидат педагогічних наук, доцент, зосередила увагу учасників заходу на важливих менеджерських пріоритетах сучасного вчителя. На тренінговому занятті на тему: «Управління класом: «учитель-антрепренер» вчителі під керівництвом Оксани Джус проаналізували сутність класного менеджменту, який дасть змогу створити необхідну комфортну (з відчуттям безпеки і «неагресії») атмосферу в класі, яка сприятиме найкращому засвоєнню матеріалу дітьми.
Під час заняття учителі розглянули складові ефективного управління класом, правила і рутини в класі й умови успішного їх виконання, ознайомилися з типовими помилками педагога у класному менеджменті. Доповідь-презентація «Навчальне середовище змішаного навчання в освітньому процесі Нової української школи», запропонована доцентом Оксаною Джус, присвячена технології навчання ХХІ століття, покликаній дати відповідь на вічне питання: як забезпечити постійне зростання ефективності навчання та отримати якісну систему освіти.
Під час четвертого тренінгового дня відбувся практичний інтенсив з проблем медіаосвіти та медіаграмотності педагога. Спікер Інна Червінська під час доповіді-презентації на тему: «Використання інноваційних медіатехнологій в освітньому процесі Нової української школи» розкрила потенційні можливості медійних засобів навчання та інноваційних мультимедійних технологій, показала способи їх застосування у навчальному процесі Нової української школи.
Навчальні тренінги для вчителів початкової освіти Івано-Франківської області були організовані за результатами навчальних практик та семінарів європейських та українських партнерів проекту.
По завершенні тренінгових занять усі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.