Участь викладачів у семінарі-практикумі для вчителів математики закладів загальної середньої освіти міста Умані

25 березня 2019 року представники факультету фізики математики та інформатики, а саме декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета, доценти кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, Ірина Тягай та старший викладач цієї ж кафедри Людмила Благодир, в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP” взяли участь у проведені семінару-практикуму для вчителів математики закладів загальної середньої освіти міста Умані на тему «Діяльнісний підхід як основа нових освітніх стандартів та засіб підвищення пізнавальної активності учнів на уроках математики». Мета заходу була спрямована на мотивування педагогів до підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності в умовах сучасної української школи.

На початку заходу учасник міжнародного проекту – Тетяна Махомета, декан факультету фізики, математики та інформатики, презентувала присутнім міжнародний проект MoPED та ознайомила з його цілями і основними завданнями. В рамках проведення семінару-практикуму представниками факультету було організовано «круглий стіл» на тему «Впровадження STEAM освіти у навчання математики» в ході якого Ірина Тягай презентувала окремі шляхи впровадження STEАM освіти в процес навчання математики, зокрема: технологія «перевернуте навчання», освітнє середовище Grasp, онлайн-сервіс Kahoot! тощо.

Проведення даного заходу посприяло обміну досвідом і найкращими ідеями задля подальшої співпраці та налагодження професійних зв’язків.