Робоча зустріч проекту MOPED

15 березня 2019 рокуна базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» проходила чергова зустріч представників робочих груп консорціуму університетів-учасників міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в робочій зустрічі взяли участь члени змістової робочої групи декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк.

Порядок денний робочої зустрічі передбачав: презентацію курсів, розроблених університетами-партнерами, та обговорення внутрішньої оцінки; ознайомлення присутніх з особливостями розробки та впровадження курсів (стратегія рекламної кампанії; обговорення процесу проектування та терміну; термін для початку роботи; оцінка); представлення стану справ щодо планів та викликів, що виникли під час виконання робочих пакетів; визначення особливостей навчання для підвищення професійних навичок і знань та ключових аспектів підготовки та проведення міжнародної конференції.

Тетяна Махомета гідно представила стан справ щодо розповсюдження інформації про проект, тобто стан виконання робочого пакету WP6, лідером якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.