Угоди про співпрацю в рамках проекту MоPED

Директор НН ІФМІТ, кандидат технічних наук, доцент Геннадій Могильний та завідувач кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук, доцент Микола Семенов уклали угоди про співпрацю з:
• Кремінською загальноосвітною школою І-ІІІ ступенів № 2 Кремінської районної ради Луганської області;
• Рубіжанською загальноосвітньою школою І – ІІІ ступенів № 9.
В договорах передбачається сприяння підвищенню рівня професійної підготовки вчителів шкіл, системи безперервної освіти, розвиток творчих здібностей учнів шкіл шляхом проведення профорієнтації, впровадження в освітню практику шкіл практичних результатів проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.