Вперше в ПНУ відбулися міждисциплінарні захисти магістерських робіт

17 грудня 2018-2019 навчального року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника започатковано підготовку наукових дипломних міждисциплінарного спрямування (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика», «Графічний дизайн») у рамках синергії міжнародних проектів ERASMUS+ «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) та «GameHub: співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні» (№56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).
Для цього спеціальним наказом по університету було створено екзаменаційну комісію у такому складі: Михайлишин Галина Йосипівна – доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, голова ЕК; Губаль Богдан Іванович – професор кафедри дизайну і теорії мистецтва, професор, Член Національної спілки художників України, Заслужений діяч мистецтв України, член ЕК; Луцан Надія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, член ЕК; Горєлов Віталій Олевтинович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем, заступник декана з міжнародного співробітництва факультету математики та інформатики, член ЕК; Романишин Руслана Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, секретар ЕК.
Магістерські роботи, які були виконані у команді викладачів і студентів трьох структурних підрозділів університету, підготували студенти: Ірина Терешкун (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика»), Тетяна Ціцюра (спеціальність «Графічний дизайн») на тему: «Економічне виховання здобувачів загальної середньої освіти на уроках STEAM засобами навчальної комп’ютерної гри»; та Віра Копильчук (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика»), Анна Блінова (спеціальність «Графічний дизайн») на тему: «Інтегроване навчання учнів у Новій українській школі засобами ІКТ (на прикладі уроків природничо-математичного циклу)». Керівники цих робіт: доктор філос. наук, професор Галина Михайлишин, доктор педагогічних наук, професор Олена Будник, кандидат мистецтвознавства, доцент Олег Чуйко, кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Дудка, кандидат технічних наук, доцент Марія Семаньків.
Під час успішного захисту дипломних проектів студенти представили результати спільної діяльності, зокрема теоретичні аспекти інтегрування педагогічного та мистецького знання у комп’ютерному програмування навчальних ігор для учнів початкових класів; власний педагогічний і графічний дизайн комп’ютерних навчальних ігор «Мандрівка Гаманця» та «Колосок» на уроках природничо-математичного циклу; можливості програмування щодо створення навчальних ігор для уроків STEAM задля підвищення фінансової грамотності школярів. Вони також презентували й інші інноваційні форми й методи інтегрованої роботи з учнями в Новій українській школі: створений освітній сайт, проблемні завдання й ситуації, ділові ігри, вікторини, завдання для групової навчальної діяльності та ін.
Професор Олена Будник (науковий керівник обох студенток зі спеціальності «Початкова освіта») зазначила, що розроблені та апробовані в процесі педагогічного експерименту комп’ютерні навчальні ігри «Мандрівка Гаманця» та «Колосок», як самостійно розроблений освітній продукт, можуть бути рекомендовані для практичного використання вчителям сучасної початкової школи, а також акцентувала на потребі запровадження в університеті наукових досліджень міждисциплінарного характеру, зокрема розроблення та затвердження відповідного Положення, алгоритму підготовки такого виду робіт, їх супровідної документації тощо. Олена Будник також вказала на корисності партнерської взаємодії команди викладачів і студентів різних спеціальностей університету, що сприяє розвитку творчості, налагодженню дружніх професійних контактів, створенню середовища для обговорення наукових перспектив.
Доцент Олег Чуйко (науковий керівник студентів зі спеціальності «Графічний дизайн») поділився думками щодо особливостей графічного дизайну комп’ютерної навчальної гри, зокрема роботу студентів зі створення дизайн-концепції та процесу її практичної реалізації; висловив позитивні враження від представлених робіт і побажання щодо подальшої міждисциплінарної співпраці.
Про специфіку роботи у руслі міждисциплінарності у розробці завдань до шкільного курсу інформатики для реалізації змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність», особливості створення освітнього сайту для здобувачів загальної середньої освіти, а також використання та створення комп’ютерних навчальних ігор у контексті окреслених проблем поінформували доценти Ольга Дудка та Марія Семаньків (наукові керівники зі спеціальності «Інформатика»). Вони також вказали на труднощах організаційного характеру, що мали місце на початковому етапі роботи над дипломними проектами
Підсумувавши результати роботи екзаменаційної комісії, професор Галина Михайлишин відзначила найвищими (стобальними) оцінками ґрунтовну теоретичну і практичну значущість обох дипломних робіт, які були предметом обговорення; вказала на потребу підготовки створених інноваційних продуктів – комп’ютерних ігор – для отримання університетського патенту на винахід; висловила сподівання, що започатковані міждисциплінарні наукові дослідження на рівні дипломних робіт стануть основою для створення в університеті відповідних освітніх програм.
Висловлюємо щиру вдячність команді фахівців, які допомогли реалізувати творчі ідеї у практиці: програмісту Ірині Марчук, доценту Віталію Горєлову, аудіодизайнеру – доценту Віктору Ровінському.