Договір про співпрацю

Директор НН ІФМІТ, кандидат технічних наук, доцент   Геннадій Могильний та завідувач кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук  Микола Семенов уклали угоду  про співпрацю з директором  Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії Ольгою Трубніковою. Він передбачає сприяння підвищенню рівня професійної підготовки вчителів гімназії, створення системи безперервної освіти, розвиток творчих здібностей учнів гімназії шляхом  проведення  профорієнтації, впровадження в освітню практику гімназії практичних результатів проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.