Серія тренінгів «Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання»

22 жовтня в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася серія тренінгів“Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання”  для студентів 5 курсу спеціальності «Початкова освіта» заочної форми навчання. В тренінгах взяли участь 19 студентів групи ПОб-1-16-2.6з та 23 студенти групи ПОб-2-16-2.6з. Частина студентів вже працює в закладах освіти, зокрема 6 студентів ПОб-1-16-2.6з  є вчителями початкової школи, 2 – вихователями, та 11 студентів групи ПОб-2-16-2.6з є вчителями початкової школи, 3 – вихователями.  … був проведений кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри комп’ютерних наук та математики Вембер Вікторією Павлівною, учасником міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHEJP.  В.Вембер адаптувала та представила матеріали трьохденного навчального семінару «Колаборація при створенні дослідницьких просторів для знань в екосистемі Go-Lab», що проходив на базі Київського університету імені Бориса Грінченка 11-12 та 14 вересня 2018 року.

В рамках тренінгу студенти ознайомилися з моделлю реалізації технології дослідницького навчання (InquiryBased Learning), та ресурсами для її підтримки. Учасники тренінгу ознайомилися зі структурою порталу GoLab, особливостями  пошуку віртуальних лабораторій на сайті Phet.colorado.edu та платформою для створення дослідницьких навчальних середовищ Graasp. Студенти розглянули методику використання технології дослідницького навчання в початковій школі з використанням Inquiry Learning Spaces (ILS), особливості створення ILS для учнів початкової школи за допомогою інструментарію платформи Graasp.