Кафедра педагогіки початкової освіти, ПНУ: семінар

26 квітня 2018 року на кафедрі педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася інформаційна зустріч-тренінг у рамках міжнародного проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).
Керівник академічної групи проекту, професор кафедри Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із інноваційними методиками викладання, навчальними ресурсами електронного навчання за результатами проведених тренінгів у закордонних університетах. Значна увага була приділена проблемі формування інформаційно-комунікативної культури студентів. У ході міні-тренінгу з теми «Методика дослідницького STEAM-навчання у Новій українській школі» окреслено конкретний інструментарій онлайн навчання, а також створені нашими викладачами та магістрантами в рамках окресленого проекту дослідницькі середовища українською мовою (http://www.golabz.eu/). Доцент Тетяна Близнюк виступила з презентацією на тему «Рекомендації щодо створення нових навчальних курсів через призму особистості сучасного студента» та провела тренінг, який мав на меті створення портрета особистості студента ХХІ століття та розроблення елементів нового навчального курсу. Доцент Інна Червінська презентувала модель змішаного навчання в сучасному закладі вищої освіти, поділилася практичним досвідом використання електронного навчання (e-Learning) при вивченні курсу «Дидактика» зі студентами спеціальності «Початкова освіта».
Викладачі виявили зацікавлення новітніми технологіями викладання у підготовці сучасного вчителя початкової школи, зокрема технологіями мобільного та змішаного навчання. У результаті обговорення слухачі виявили бажання долучитися до проведення низки заходів щодо розроблення методичних рекомендацій з використання ІКТ у педагогічному процесі вищої школи.