Презентація MoPED на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій, ПНУ

24 квітня 2018 року на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася інформаційна зустріч-презентація проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках науково-методичного семінару “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”.;
Керівник академічної групи проекту Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із основними завданнями та очікуваними результатами проекту, у загальних рисах окреслила інструменти електронного навчання, завдання щодо формування медіаграмотності у студентів університету та учнів загальноосвітньої школи та ін. З магістрантами спеціальності «Початкова освіта» проведено тренінг «Методика дослідницького STEAM-навчання у Новій українській школі», в ході якого продемонструвано створені викладачами та магістрантами ПНУ в рамках окресленого проекту дослідницькі середовища українською мовою (http://www.golabz.eu/spaces). Доцент Тетяна Близнюк виступила з презентацією на тему «Рекомендації щодо створення нових навчальних курсів через призму особистості сучасного студента» та провела тренінг, який мав на меті створення портрета особистості сучасного учня. Під час тренінгу магістранти й викладачі виявили свою креативність та оригінальність у командній роботі, під час представлення групових проектів було використано різні типи навчальної діяльності, обґрунтовано доцільність їх впровадження у практику професійної діяльності вчителя Нової української школи.