Презентація проекту на науково-методичній раді педагогічного факультету ПНУ

17 квітня 2018 року на науково-методичній раді педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» розглянуто питання про участь викладачів у навчальних студіях в Університеті Деусто (Іспанія) та Краківській гірничо-металургійній академії (Польща) в рамках міжнародного проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).;
Керівник академічної групи проекту, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із основними завданнями та конкретними цілями проекту, а також інноваційними методиками викладання, навчальними ресурсами електронного навчання за результатами проведених тренінгів у закордонних університетах.
Значна увага була приділена питанням формування медіаграмотності студентів, розвитку в них критичного мислення та цифрової культури. У цьому контексті інформовано про особливості роботи в соціальній мережі «Social Lab», яка розроблена в Університеті Деусто для демонстрування загроз, що існують у соціальних мережах. Для прикладу розглянуто також досвід роботи медіацентру, обладнаного сучасною фотоапаратурою, радіостудією, відеотехнікою, де працюють студенти над створенням відповідної продукції на засадах волонтерства в Краківській гірничо-металургійній академії.