На педагогічному факультеті розпочато проведення циклу тренінгів семінару «Інформаційно-цифрова компетентність викладача ВНЗ»

Сьогодні в українській освіті проводяться широкомасштабні реформи, спрямовані на модернізацію освітніх структур, зміну ролі вчителя в освітньому процесі, визначення нових вимог до компетентності сучасного педагога. Для того, щоб реалізувати ці вимоги в повній мірі, оновити навчальні плани підготовки майбутніх учителів шляхом упровадження нових навчальних дисциплін, ІКТ, інноваційних засобів та методів визначення результатів навчання створено проект програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)».;
12 березня 2018 року в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» фахівець відділу міжнародних зв’язків доповіла викладачам педагогічного факультету про мету та завдання проекту, очікувані та вже досягнуті результати.
У межах проекту ЄС Erasmus+ КА2 «MoPED» під керівництвом декана педагогічного факультету, професора Ігнатенко Н. В. організовано цикл тренінгів семінару «Інформаційно-цифрова компетентність викладача ВНЗ». Цього ж дня було розпочато проведення перших занять. Викладач тренінгів – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти та ІКТ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Кондратова Людмила Григорівна.
Під час занять науково-педагогічних працівників ознайомлять з основами функціонування та призначенням різних мобільних і комп’ютерних пристроїв, програм і мереж, їхніми можливостями у створенні цифрового контенту з урахуванням етичних принципів; такими новими технологіями, як: штучний інтелект, робототехніка, віртуальна реальність тощо. Тренінги спрямовані на формування цифрової грамотності викладачів, умінь і навичок застосовувати новітні технології у процесі комунікації, творчої й інноваційної діяльності.