Інформаційна зустріч в рамках проекту “MoPED” в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

15 лютого 2018 року в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулась інформаційна зустріч представників академічної групи міжнародного проекту ERASMUS+ «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання», № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, з учителями початкової школи Івано-Франківської області.
У ході зустрічі присутніх було ознайомлено із основними завданнями проекту, висвітлено сутність та особливості електронного навчання у роботі з учнями початкових класів, у загальних рисах окреслено методику дослідницького STEAM-навчання та представлено майбутнім тренерам з підготовки вчителів Нової української школи конкретний інструментарій онлайн навчання, доступні дослідницькі середовища та ін. (проф. Олена Будник).
Учителі початкової школи виявили зацікавлення інноваційним комп’ютерним класом для підготовки вчителів до використання інноваційних інструментів викладання, підвищення якості вищої педагогічної освіти, що є важливим завданням представленого проекту (доц. Оксана Джус).
У результаті обговорення слухачі виявили бажання долучитися до роботи у проекті на етапі розроблення методичних рекомендацій з використання ІКТ у педагогічному процесі та втілення результатів у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів реґіону.