Ознайомлення з проектом MoPED науково-педагогічних працівників ПХДПУ імені Григорія Сковороди

24 листопада 2017 року для науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» було презентовано проект, партнером-учасником якого виступає наш університет. Це проект Європейського Союзу Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)».
Мета «MoPED» – оновити і вдосконалити навчальні плани педагогічних університетів України з урахуванням європейського досвіду та практики, впроваджувати в освітній процес інноваційні технології викладання, ІКТ.
Очікуваними результатами проекту є розроблення нових навчальних дисциплін із застосуванням технології STEAM-освіти; створення інноваційного класу; написання посібника з методики формування цифрової компетентності викладача. У процесі реалізації програми також передбачається викладання інтенсивного курсу професійної англійської мови; підготовка вчителів до формування профільної компетентності учнів у нових дисциплінах; обмін знаннями та досвідом з університетами шляхом проведення тренінгів, конференцій, майстер-класів тощо.
Проект сприяє розвитку міжнародних зв’язків університету, підвищенню якості освіти.